Obnovený farský Kostol sv. Bartolomeja

V sobotu 24. augusta 2019 na sviatok sv. Bartolomeja, patróna našej farnosti, sme začali opäť sláviť bohoslužby v našom obnovenom farskom kostole. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri rekonštrukcii kostola. Našu vďačnosť spájame s modlitbami za Vás.